Záruční podminky na MODULEO

Záruční podminky na MODULEO

1. Doba trvání
Záruční podminky na MODULEOIVC NV, výrobce podlahových krytin, poskytuje záruku na své výrobky od data fakturace na skryté vady, které mohou nepříznivě ovlivnit životnost výrobku. Další záruky se specifickými vlastnostmi si je třeba vyžádat v okamžiku nákupu.

2. Použití
Záruka se vztahuje na všechny pravidelné produkty jakosti A.S ohledem na úroveň opotřebení výrobku, bude nabídnuta náhrada škody v paušální výši úměrné za uplynulou dobu a bude se vztahovat pouze na počáteční hodnotu podlahové krytiny tak, aby se na konci záruky dospělo k nulové hodnotě.

3. Záruční podmínky
Montáž musí provést odborný pracovník podle doporučení výrobce. Údržba musí odpovídat doporučení výrobce, jak je popsáno v Příručce pro údržbu.Použití musí odpovídat vymezením podle kategorie použití CE (EN685). Podlahová krytina musí být chráněna proti riziku poškození způsobené nábytkem nebo předměty se špičatými nebo ostrými hranami. Doporučujeme použití plastových nebo plstěných ochranných prostředků.

4. Vyloučení ze záruky
Záruka se na produkt nevztahuje v následujících případech:

 • Poškození způsobené během přepravy, které není ohlášeno v okamžiku dodání;
 • Poškození způsobené během skladování nebo zpracování před montáží;
 • Poškození v důsledku nesprávného použití (spadající do kategorie použití CE podle EN685 a jak jepopsáno v návodu k instalaci);
 • Absence standardních metod ochrany pro podlahové krytiny (např. rohože, uzavřené přístupovédveře atd.), pokud je potřeba;
 • Poškození způsobené špatnou montáží, špatnou přípravou podložní vrstvy, nebo použitím nevhodného podkladu;
 • Poškození způsobené ostrými nebo řezanými materiály;
 • Poškození způsobené přítomností vlhkosti v podkladové ploše;
 • Skvrny způsobené kobercem, pryží nebo latexem;
 • Minimální rozdíly v barvě, tvaru a struktury mezi vzorky nebo prospektovými ilustracemi a skutečnou podlahovou krytinou;
 • Poškození způsobené stěhováním nábytku bez vhodnýchh opatření;
 • Nerespektování pokynů výrobce stanovených pro údržbu.

5. Odškodnění
Odškodnění může být provedeno pouze po analýze a potvrzení o poškození ze strany našeho technického oddělení ve stanovené lhůtě a s odkazem na původní fakturu pro produkt. Technické oddělení určí podmínky potvrzení, jako je dotyčná práce a povrchy, stejně jako podmínky pro vrácení podlahové krytiny, je-li potřeba.

Avelgem, únor 2013

 

Záruční podminky na MODULEO